Jednostki biznesowe Actemium Polska

Actemium to firma specjalizująca się w usługach instalacji zasilających, automatyce, sterowaniu i robotyce, relokacjach i uruchomieniach linii produkcyjnych oraz usługach utrzymania ruchu produkcyjnego. Odkryj, co może zaoferować Actemium.

Historia Cegelec / Actemium Polska


 

Doświadczenie, które przekłada się na sukces. Twoje projekty, nasze osiągnięcia.

10/05/2002

Rejestracja firmy Cegelec Sp. z o. o. w KRS.

28/08/2007

Cegelec uzyskuje certyfikat ISO 9001.

01/03/2014

Cegelec staje się częścią sieci Actemium.

12/02/2020

Cegelec uzyskuje certyfikat ISO 45001.

Podejście biznesowe


 

Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Twoje wyzwania, nasze rozwiązania.

 

Chcesz zlecić realizację projektu z zakresu automatyki, robotyki, relokacji linii produkcyjnych lub usług utrzymania ruchu produkcyjnego? Actemium to zespół specjalistów, którzy doprowadzą go do sukcesu!

Wizja i misja


 

Wiodący partner w przemyśle. Twoje zaufanie, nasza odpowiedzialność.

Misją Actemium jest pomaganie klientom w zwiększaniu ich przewagi konkurencyjnej oraz wydajności przemysłowej.

Actemium to potężna, światowa sieć 100% dedykowana procesom przemysłowym. Składa się z 400 jednostek biznesowych zlokalizowanych w 40 krajach na całym świecie. Sieć marki Actemium to sieć multidyscyplinarna, zdolna do oferowania spersonalizowanych usług wielotechnicznych, wielooddziałowych lub w wielu krajach.

23 000 ekspertów Actemium pracuje nad dostarczaniem szeregu bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań – usług w całym cyklu życia przemysłu. W codziennych operacjach Actemium opiera się na swojej szerokiej wiedzy na temat systemów sieciowych we wszystkich procesach, aby dostarczać rozwiązania “pod klucz”.

Wiedza ekspercka


 

Wiodące technologie dla Twojego sukcesu. Twoje potrzeby, nasza technologia.

Actemium oferuje swoją specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w całym cyklu życia obiektów przemysłowych – od projektowania i inżynierii, po prace wykonawcze i konserwację. Poprzez dostarczenie uznanych i profesjonalnych projektów oraz zarządzanie kontraktami, gwarantujemy naszym klientom pomyślną realizację projektów i zwiększenie ich wyników i konkurencyjności.

Nasza wiedza jest wykorzystywana w czterech głównych obszarach:
 • Sterowanie i automatyzacja procesów
 • Energetyka i elektroenergetyka
 • Konstrukcje mechaniczne
 • Usługi serwisowe

ACTEMIUM – PARTNER WIEDZY I ROZWOJU

RAZEM KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ PRZEMYSŁU

Doradztwo, projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie procesów i obiektów przemysłowych


 

Innowacyjne podejście do projektów. Twoja satysfakcja, nasz cel.

Actemium obejmuje cały cykl życia urządzeń produkcyjnych – od fazy doradztwa i projektowania po realizację, uruchomienie i konserwację. Sieć oferuje dedykowane i odpowiednie rozwiązania, które charakteryzują się długoterminowym zaangażowaniem w sektor przemysłowy we współpracy z wpływowymi i najnowocześniejszymi organizacjami przemysłowymi.

Jest pionierem w specyficznych i wiodących rozwiązaniach takich jak Manufacturing Execution System (MES) czy efektywność energetyczna, ale także oferuje rozwiązania nowej generacji, które stymulują rozwój Przemysłu 4.0 i Przemysłu 5.0. W szczególności, integruje usługi związane z Internetem Rzeczy (IoT).

Actemium – globalne i lokalne rozwiązania dla przemysłu


 

Rozwiązania dla Twojej produkcji. Twoje oczekiwania, nasza jakość.

Actemium to firma specjalizująca się w świadczeniu usług dla przemysłu w obszarach takich jak automatyka i robotyka, elektroenergetyka, relokacje linii produkcyjnych oraz usługi utrzymania ruchu produkcyjnego. Dzięki podejściu “globalnemu” firma jest w stanie sprostać nowym wymaganiom branży.

Skupiamy się na zapewnieniu absolutnego priorytetu każdej aktywności, a zespoły i jednostki biznesowe działają zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa, dążąc nieustannie do osiągnięcia jedynego możliwego celu – doskonałości w zakresie bezpieczeństwa – ludzi i infrastruktury przemysłowej.

GLOBALNE DOŚWIADCZENIE, LOKALNE EKSPERTYZY

ROZWIĄZANIA NA MIARĘ TWOICH WYMAGAŃ

Zapewniamy prostotę w zakresie relacji z klientami i zarządzania projektami, dzięki bliskości zakładów przemysłowych oraz szerokiej wiedzy na temat procesów klienta. Ponadto, oddani eksperci kontrolują każdy proces i specjalizują się w segmencie rynku, co pozwala na oferowanie rozwiązań i usług na najwyższym poziomie.

Opieramy się na sprawdzonym know-how, dzięki czemu jesteśmy w stanie reaktywnie dostosowywać się do nowych oczekiwań branży i potrzeb klientów. Zapewniamy trwałość partnerstw i rozwiązań dostarczanych na rynek, a kreatywność napędzana jest wewnętrznym dzieleniem się wiedzą, co przyczynia się do rozwoju biznesu oraz ciągłego doskonalenia.

Wartości


 

Partnerstwo, które buduje wartość. Twoja innowacyjność, nasze rozwiązania.


Każda jednostka biznesowa Actemium głęboko podziela wartości VINCI Energies – zaufanie, przedsiębiorczość, solidarność, odpowiedzialność i autonomię – oraz podstawowe elementy sieci Actemium – bezpieczeństwo przede wszystkim, partnerstwo, pozytywne nastawienie, duch zespołowy i wnoszenie wkładu.

Te wartości odzwierciedlają dążenie marki do działania jako prawdziwa, dynamiczna i zjednoczona sieć. Actemium wierzy, że umożliwienie pracownikom awansu i pełnego wykorzystania ich potencjału jest kluczowym sukcesem na przyszłość. 23 000 kobiet i mężczyzn tworzących sieć 400 jednostek biznesowych Actemium podziela te wartości.
 • Bezpieczeństwo przede wszystkim: Jest to absolutny priorytet i warunek wstępny dla wszystkich działań.
 • Współpraca bliźniacza: Współpracuj, aby wspólnie wygrywać, w duchu partnerstwa i rozwijać możliwości biznesowe.
 • Pozytywne nastawienie: Zamieniaj trudności w możliwości i dziel się sukcesami ze współpracownikami.
 • Duch zespołowy: Dziel się bezwarunkowo i zachowuj się jak otwarci i wspierający członkowie zespołu.
 • Wkład: Odgrywaj aktywną rolę w sieci, dając i otrzymując, bądź świadomy naszej odpowiedzialności wobec Actemium.

INNOWACJE, PASJA, PARTNERSTWO

NASZE WARTOŚCI TO PODSTAWA SUKCESU

Actemium Polska


 

Actemium Polska to wiodący wykonawca w zakresie instalacji zasilających, automatyki, robotyki, relokacji i utrzymania ruchu produkcyjnego.
LOKALIZACJE…
 • Jednostki Biznesowe
 • Biur na terenie Polski
 • Państw, gdzie realizowano inwestycje
 • VINCI Energies

  Każda jednostka biznesowa Actemium wyznaje wartości VINCI Energies – zaufanie, przedsiębiorczość, solidarność, odpowiedzialność i autonomię.

  MIĘDZYNARODOWY LIDER W BRANŻY

  VINCI Energies to lider branży, który oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu optymalizacji infrastruktury energetycznej, transportowej i komunikacyjnej, obiektów przemysłowych oraz budynków.
   
  Firma ta działa w czterech głównych liniach biznesowych – Przemysł, Sektor usług, Infrastruktura oraz Telekomunikacja – świadcząc usługi od inżynierii i realizacji projektów, po konserwację, eksploatację i zarządzanie obiektami.

  VINCI Energies w liczbach:

  • działa w 53 krajach, w tym 30 poza Europą
  • osiągnęła przychód w wysokości 12,6 miliarda €
  • posiada 1 800 jednostek biznesowych
  • zatrudnia 77 500 pracowników
  Jako marka VINCI Energies, Actemium połączyło wszystkie swoje jednostki biznesowe działające w procesach przemysłowych i w pełni dedykuje swoją działalność temu sektorowi.