TRANSFERY I RELOKACJE LINII PRODUKCYJNYCH

Świadczymy profesjonalne i całościowe usługi związane z przenoszeniem maszyn i linii produkcyjnych, ich uruchamianiem, transportem urządzeń ponadnormatywnych.
Proces relokacji przeprowadzany jest w sposób bezpieczny, gwarantujący prawidłowe działanie sprzętu w nowej lokalizacji.

 • Relokacje maszyn i urządzeń przemysłowych

  Relokacje maszyn i urządzeń, profesjonalny transport urządzeń przemysłowych, transport ponadgabarytowy i niskopoziomowy

  Oferujemy usługi transferu i relokacji urządzeń przemysłowych w kraju i za granicą. Nasza usługa relokacji obejmuje demontaż urządzenia oraz jego odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami podczas transportu. Bezpieczne załadunek i transport, obejmujący także urządzenia ponadgabarytowe, ponadnormatywne i niskopoziomowe. Po przybyciu na miejsce rozładunek urządzenia, jego montaż, a także wykonanie testów i uruchomienie.

 • Transfery kompletnych linii przemysłowych

  Przygotowanie dokumentacji transferowej i transfer kompletnych linii produkcyjnych i technologicznych wraz i ich rozruchem w nowej lokalizacji

  W przypadku transferów linii produkcyjnych przygotowujemy dokumentację transferową. Następnie, zgodnie z planem, przeprowadza demontaż mechaniczny i elektryczny, zabezpiecza urządzenia do transportu, przenosi je do nowej lokalizacji oraz ponownie montuje, wykonując wszystkie prace związane z podłączeniem zasilań i mediów na hali produkcyjnej.

 • Uruchomienia i rozruchy linii przemyslowych

  Uruchomienia i rozruchy maszyn oraz linii produkcyjnych po transferach i przestojach, regulacja i stabilizacja parametrów technicznych

  Przeprowadzamy uruchomienia maszyn oraz całych linii produkcyjnych, które zostały zatrzymane w związku ze zmianami technicznymi, remontami lub ograniczeniami planów produkcyjnych. Przed ponownym uruchomieniem, firma dokonuje prac związanych ze sprawdzeniem stanu technicznego maszyn, weryfikacją działania systemów bezpieczeństwa oraz regulacją parametrów ustawczych.

 • Wykonawstwo zasilań elektrycznych

  Wykonawstwo zasilań elektrycznych nN, SN i WN, próby i pomiary elektryczne, pomiary ochronne maszyn przed uruchomieniem

  Wykonujemy prace związane z podłączeniem urządzeń do sieci elektrycznej. W ramach tych działań, firma wykonuje niezbędne linie kablowe, instaluje tablice rozdzielcze oraz przeprowadza podłączenia. Przed uruchomieniem urządzenia, dokonuje oceny jego bezpieczeństwa, wykonuje pomiary elektryczne oraz pomiary ochronne związane z dopuszczeniem do użytkowania.

 • Wykonawstwo instalacji sanitarnych i HVAC

  Instalacje grzewcze, chłodnicze, gazowe, sprężonego powietrza, gazów technicznych, wentylacji i klimatyzacji przemysłowej

  Dołączamy przenoszone linie technologiczne do sieci mediów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, w tym instalacji LNG i LPG, gazów technicznych, mieszanek spawalniczych, sprężonego powietrza, instalacji ciepła technicznego i instalacji chłodniczych oraz systemów wentylacyjnych, które pracują w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń.

 • Koordynacja usług serwisowych

  Koordynacja serwisu producenta oraz serwisu wymagajacego specjalistycznych zestawów serwisowych relokowanych urzadzeń

  Podczas relokacji, koordynujemy usługi serwisowe, transportowe oraz montażowe z dostawcami urządzeń, zapewniając przeprowadzenie transferu zgodnie z wymaganiami producenta oraz eliminując ryzyko uszkodzenia urządzenia lub utraty gwarancji. Transfery maszyn są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami producenta oraz przy użyciu dedykowanych narzędzi i zestawów serwisowych.