Nota prawna portalu ‘actemium.pl’


 

Redakcja

Strona internetowa www.actemium.pl jest własnością firmy Cegelec Sp. z o. o., kapitał zakładowy: 8 650 000,00 PLN, REGON: 015056032, NIP: PL5262616667, adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 40-019 Katowice, Polska.

Cegelec Sp. z o. o. to marka Grupy VINCI Energies.

Reprezentanci prawni: Waldemar BINKOWSKI, Piotr HARATYNOWICZ, Iwar PRZYKLANG.

Strona podlega polskiemu prawu.

Ponieważ informacje prawne mogą być zmieniane w dowolnym momencie, bez wcześniejszego zawiadomienia, zalecamy regularne ich sprawdzanie. Ostatnia aktualizacja: 07-09-2023.

Hosting Strony

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521
Recepcja: +353 (1) 2953826

Ta strona jest hostowana w ramach oferty chmury Microsoft (Azure). Jej lokalizacja geograficzna znajduje się w centrum hostingu Microsoftu w Europie Zachodniej, w Holandii.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić: https://www.microsoft.com/fr-fr/trust-center/privacy

Kontakt: +33 9 70 01 90 90

Własność intelektualna

Cegelec Sp. z o. o. posiada, zastrzega i zachowuje wszystkie prawa własności, w szczególności prawa własności intelektualnej, do tej Strony i jej treści, włączając prawa do reprodukcji. W związku z tym częściowa lub całkowita reprodukcja tej Strony lub jej treści jest surowo zabroniona bez pisemnej zgody Cegelec Sp. z o. o.

Marki, patenty, logo i inne znaki rozpoznawcze widoczne na tej Stronie są własnością Cegelec Sp. z o. o. lub podlegają dedykowanej licencji użytkownika na rzecz Cegelec Sp. z o. o. Żadne prawa ani licencje nie mogą być udzielane w tym zakresie bez pisemnej zgody Cegelec Sp. z o. o. lub strony trzeciej posiadającej te prawa.

Zdjęcia

Autorzy zdjęć:
d.aizharyk – https://freepik.com/ – Licencja premium (Nielimitowane wykorzystanie bez konieczności podawania źródła) dla Cegelec Sp. z o. o.

Zdjęcia użyte na tej stronie nie stanowią oferty handlowej.

Koncepcja, projekt i programowanie
Tequila Rapido https://tequilarapido.com/

Klauzula informacyjna

Użytkownicy tej witryny muszą przeczytać i zgodzić się przestrzegać warunków korzystania.

Cegelec Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią szkodę wynikającą z dostępu lub korzystania z tej witryny i/lub jej zawartości, w tym niedostępności, utraty danych, uszkodzeń, zniszczenia i wirusów, które mogą wpłynąć na sprzęt komputerowy użytkownika i/lub obecność wirusów na stronie.

Cegelec Sp. z o. o. wykazał wszelką staranność i umiejętność w celu zapewnienia wiarygodnej zawartości tej witryny, ale nie daje gwarancji, że zawartość jest wolna od błędów lub pominięć. W związku z tym Cegelec Sp. z o. o. nie może ponosić odpowiedzialności za żadne błędy lub pominięcia ani za niedostępność informacji lub usług. Cegelec Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do poprawiania i/lub zmiany zawartości swojej witryny w dowolnym momencie i bez powiadomienia. W związku z tym użytkownicy uznają, że korzystają z takich informacji na własne ryzyko.

Linki do innych witryn internetowych

Ta witryna może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych lub źródeł internetowych. O ile Cegelec Sp. z o. o. nie może kontrolować tych zewnętrznych witryn i źródeł, nie ponosi odpowiedzialności za umożliwienie użytkownikom dostępu do tych zewnętrznych witryn i źródeł. W związku z tym Cegelec Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za treść, reklamy, produkty, usługi ani żadne inne materiały dostępne na tych zewnętrznych witrynach lub źródłach. Te linki są oferowane jako usługa użytkownikom witryny Actemium. Decyzja o aktywacji linków należy wyłącznie do użytkowników witryny. Przypominamy, że witryny niepowiązane są objęte własnymi warunkami korzystania.