Actemium Poland Maintenance

Actemium Poland Maintenance oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie utrzymania ruchu w produkcji oraz otoczeniu produkcyjnym. Nasza firma jest przygotowana do świadczenia usług konserwacyjnych, naprawy maszyn oraz infrastruktury technicznej budynków w Państwa zakładzie.
Zapewniamy kompleksową obsługę logistyczną i techniczną, a także efektywne zagospodarowanie odpadów przemysłowych wewnątrz zakładu. Naszym głównym celem jest optymalizacja kosztów, w tym stanów magazynowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz redukcja zużycia energii w zakładzie.

 

OFERTA UTRZYMANIA RUCHU DLA PRZEMYSŁU:

Utrzymanie ruchu okołoprodukcyjnego

 

Utrzymanie ruchu linii produkcyjnych     

 

Relokacje maszyn i prace mechaniczne     

 

Szkolenie z zakresu konserwacji                   

 

Serwisy, przeglądy maszyn i urządzeń       

 

 • Utrzymanie infrastruktury – ruch okołoprodukcyjny

  Realizujemy kompleksowe analizy stanu technicznego urządzeń, maszyn, instalacji i budynków. Nasze usługi obejmują prace konserwacyjne i naprawy infrastruktury technicznej budynków. Angażujemy się także w gospodarkę odpadami przemysłowymi w obrębie zakładu, we współpracy z serwisami i zewnętrznymi firmami serwisowymi.

 • Współpraca z serwisami i zewnętrznymi firmami serwisowymi.
 • Działania mające na celu utrzymanie ruchu.
 • Utrzymanie urządzeń odpowiedzialnych za dostawę oraz dystrybucję mediów, takich jak:
  • Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja (HVAC).
  • Zasilanie elektryczne, oświetlenie.
  • Gazy techniczne, woda przemysłowa (instalacje wody chłodzącej, technologicznej), sprężone powietrze.
 • Konserwacja i naprawy infrastruktury technicznej budynków.
 • Gospodarka odpadami przemysłowymi w obrębie zakładu.
 

 • Utrzymanie ruchu i obsługa linii produkcyjnych

  Zapewniamy kompleksowe usługi, które gwarantują osiągnięcie wymaganej przez klienta sprawności i wydajności linii technologicznych. Prowadzimy pełną dokumentację naszych działań, zarządzamy zakupami części zamiennych i urządzeń kluczowych dla procesów produkcyjnych.

 
 
 • Utrzymanie ciągłości pracy maszyn i innych urządzeń produkcyjnych.
 • Organizacja przeglądów, konserwacji i remontów maszyn.
 • Planowanie dostaw.
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych w firmie.
 • Zapewnienie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń.

 • Relokacje maszyn i prace mechaniczne

  Actemium oferuje usługi relokacji maszyn w obrębie zakładu, wspomagając w planowaniu layoutu maszyn na hali produkcyjnej. Odpowiednie rozmieszczenie maszyn ma na celu zachowanie efektywności, ergonomii i bezpieczeństwa pracy w zakładzie.

 
 
 
 • Przenoszenie i uruchamianie maszyn.
 • Rozruchy maszyn.
 • Kompleksowa instalację systemów HVAC.
 • Montaż i demontaż urządzeń.

 • Szkolenie z zakresu konserwacji

  Actemium jest w stanie utrzymać różnorodne procesy przemysłowe na różnych segmentach rynku, zapewniając niezawodność instalacji klientów. Przygotowujemy szkolenia dla pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji, zarówno indywidualnie, jak i dla zespołów, wyjaśniając najlepsze praktyki do zastosowania w Państwa zakładzie.

 
 
 
 
 • Szkolenie „Zarządzanie zespołem utrzymania ruchu”.
 • Szkolenie „Rola konserwatora”.
 • Szkolenie „Zarządzanie kontraktami”.

 • Serwisy, przeglądy maszyn i urządzeń

  Przeprowadzamy planowe serwisy i przeglądy maszyn oraz urządzeń, obejmując kalibrację i wzorcowanie przyrządów mierniczych. Gwarantujemy wysoką wydajność procesów produkcyjnych, podejmując działania prewencyjne w zakresie modernizacji rozwiązań pod kątem rosnących potrzeb. Rozwiązujemy problemy związane z procesem produkcji w obszarze utrzymania ruchu oraz dokonujemy analizy stanu technicznego urządzeń, maszyn, instalacji i budynków.

 
 
 • Remonty maszyn i urządzeń.
 • Modernizacje i usprawnianie pracy maszyn linii technologicznych.
 • Zapewnienie serwisu w parku maszyn.
 • Planowanie i przeprowadzanie przeglądów maszyn.
 
 
 
W Actemium Poland Maintenance dążymy do doskonałości w utrzymaniu ruchu, oferując kompleksowe i efektywne rozwiązania dla różnorodnych potrzeb przemysłowych. Nasze zaangażowanie w pełną obsługę logistyczną, techniczną i środowiskową pozwala nam skutecznie wspierać klientów w optymalizacji ich procesów produkcyjnych.