Rozwiązania dla branży spożywczej

Dzięki wsparciu Grupy VINCI, oferujemy rozwiązania, które ułatwiają wgląd w procesy produkcyjne i umożliwiają lepszą kontrolę jakości w czasie rzeczywistym.
W ramach naszej działalności modernizujemy i automatyzujemy linie produkcyjne przemysłu spożywczego, wykorzystując nowoczesne systemy sterowania i monitorowania produkcji.
Nasi Klienci mogą liczyć na wsparcie w optymalizacji procesów produkcyjnych, optymalizacji zużycia energii oraz w realizacji efektywnego utrzymania ruchu i serwisowania maszyn.
W naszej ofercie znajdują się również rozwiązania związane z Internetem Rzeczy (IoT) oraz sztuczną inteligencją, uwzględniające wymagania sanitarno-higieniczne i ekologiczne.

 • Automatyzacja i sztuczna inteligencja

  Systemy zintegrowane oparte o IoT, usługi uwzględniające wymagania sanitarno-epidemiologiczne oraz specyficzne cechy produkcji

  Zajmujemy się automatyzacją procesów produkcyjnych, dostarczaniem systemów monitorowania jakości oraz integracją systemów przemysłowych. Wspieramy sektor spożywczy w modernizacji istniejących systemów oraz w podnoszeniu ich wydajności. Dostarczamy również systemy wizyjne zintegrowane z instalacjami alarmowym, które podnoszą bezpieczeństwo produkcji żywności i spełniają rosnące wymagania związane z jej jakością.

 • Optymalizacja procesów produkcyjnych

  Relokacje i nastawy wysoko zautomatyzowanych taśm produkcyjnych, modernizacje i remonty urządzeń chłodniczych

  Zapewniamy wsparcie firmom wdrażającym nowe i ekologiczne technologie związane z produkcją żywności. Pomagamy w modernizacji linii produkcyjnych, umożliwiając przetwarzanie danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Oferujemy elastyczne i kompleksowe wsparcie przy relokacji zakładów produkcyjnych, które wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

 • Niezawodność i ciągłość produkcji

  Konserwacja linii produkcyjnych pracujących w ruchu ciągłym, predykcja utrzymania ruchu produkcyjnego, wentylacja i klimatyzacja

  Świadczymy usługi w zakresie utrzymania ruchu dla zautomatyzowanych linii produkcyjnych w środowiskach o podwyższonych wymaganiach sanitarno-higienicznych. Korzystamy z zaawansowanych systemów monitorowania zdalnego, dzięki czemu nasi specjaliści mają ciągły wgląd w stan maszyn i urządzeń. Dzięki temu możemy inteligentnie dostosowywać harmonogramy konserwacji oraz eliminować kosztowne przestoje.

 • Rozwiązania informatyczne dla przemysłu

  Oprogramowanie MES, systemy Asset Management, cyberbezpieczeństwo przemysłowych sieci informatycznych, Internet Rzeczy IoT

  Proponujemy rozwiązania integrujące produkcję z systemami ERP w zakładach przemysłowych. Implementujemy systemy MES (Manufacturing Execution System), które umożliwiają kontrolę procesów produkcyjnych oraz zbieranie danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Dostarczamy również rozwiązania programowe, które wspierają automatyzację procesów produkcyjnych, takie jak robotyka przemysłowa, systemy wizyjne, sterowanie procesami.