KOMPLEKSOWE REMONTY I MODERNIZACJE

Wykorzystujemy wiedzę sieci Actemium do przeprowadzania remontów i modernizacji linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach różnych branż.
Ekipy remontowe Actemium gwarantują profesjonalne i terminowe wykonanie prac, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa dla ludzi i urządzeń.

 • Remonty maszyn i urządzeń produkcyjnych

  Remonty i konserwacja planowana maszyn, usuwanie awarii, przywracanie pełnej sprawności urządzeń produkcyjnych

  Zajmujemy się usuwaniem uszkodzeń, które pojawiają się w trakcie eksploatacji urządzeń produkcyjnych. Naprawiamy uszkodzenia mechaniczne, elektryczne oraz elektromechaniczne, wymieniamy lub regenerujemy zużyte elementy, eliminujemy drgania i luzy. Na podstawie diagnostyki przeprowadzamy osiowanie elementów, regulację urządzenia oraz przywracamy jego właściwe nastawy. Dodatkowo wykonujemy pomiary i dokonujemy rozruchu urządzenia.

 • Modernizacje linii produkcyjnych i technologicznych

  Zmiany funkcjonalności linii produkcyjnych, wymiany elementów linii, przebudowy systemów zasilania i sterowania

  Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonaniu modernizacji linii produkcyjnych i technologicznych, które polegają na zwiększeniu ich wydajności poprzez automatyzację i robotyzację, integrację systemów automatyki, Internetu Rzeczy (IoT) i Big Data, wymianę nieefektywnych podzespołów na nowsze i bardziej efektywne oraz wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym.

 • Remonty instalacji elektrycznych

  Remonty przyłączy, wymiana linii kablowych, wymiana rozdzielnic i transformatorów, remonty maszyn elektrycznych

  Remontujemy instalacje i urządzenia elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia, a także w wymianach i przebudowach linii kablowych i napowietrznych, modernizacjach instalacji oświetleniowych, remontach i przebudowach układów zasilania silników elektrycznych, a także w remontach rozdzielni, stacji i transformatorów oraz systemów zasilania awaryjnego, takich jak UPS i agregaty.

 • Modernizacje układów automatyki

  Całkowita lub częściowa przebudowa istniejących układów automatyki, wymiana urządzeń sterujących, paneli i oprogramowania

  Przeprowadzamy częściowe lub całkowite wymiany aparatury sterującej w układach sterowania i automatyki, zastępując stare sterowniki ich nowymi odpowiednikami. Uaktualniają także oprogramowanie i uzupełniają aplikacje SCADA. Wymieniają również zużyte i niesprawne elektryczne, mechaniczne i pneumatyczne moduły wykonawcze, oraz wymieniają stanowiska zrobotyzowane.

 • Uruchomienia instalacji przemysłowych

  Weryfikacja dokumentacji, przygotowanie urządzeń do odbioru po remoncie, próby i testy bezpieczeństwa, odbiory i testy końcowe

  Wykonujemy odbiory i uruchomienia remontowanych maszyn przed dopuszczeniem ich do eksploatacji. Oprócz testów i prób elektrycznych i mechanicznych, przeprowadzane jest również sprawdzenie dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności. Wykonywana jest ocena ergonomii stanowiska operatora, oświetlenia oraz ogólnych warunków bezpieczeństwa.

 • Koordynacja prac remontowych z serwisem

  Przygotowanie urządzenia do prac serwisowych, wykonanie napraw niepodlegających serwisowi producenta, aktualizacja dokumentacji

  Podczas remontu linii produkcyjnej przygotowujemy maszyny i urządzenia, które wymagają specjalistycznego serwisu producenta do przeprowadzenia napraw. Nadzoruje również aktualizację dokumentacji oraz kompletność dostarczonych certyfikatów i deklaracji zgodności, wykonując uzupełniające testy i próby, które dopuszczają urządzenia do ponownego użytkowania.