SYSTEMY ZASILAJĄCE I NISKOPRĄDOWE

Specjalizujemy się w projektowaniu systemów zasilających o napięciu: od niskiego do wysokiego oraz w montażu urządzeń dla przemysłowych sieci energetycznych.
Budowane przez nas systemy są bezpieczne, niezawodne i spełniają najwyższe wymagania dotyczące ochrony środowiska.

 • Instalacje zasilające i urządzenia SN i WN

  Projektowanie i budowa sieci elektroenergetycznych SN i WN dla przemysłu, budowa przyłączy dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych

  Zajmujemy się wykonawstwem przemysłowych instalacji niskiego i wysokiego napięcia zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w tym także w strefach zagrożonych wybuchem. Oferujemy również wykonawstwo linii napowietrznych i kablowych, ciągów przesyłowych i rozdzielczych. Projektujemy i wykonujemy stacje transformatorowe i rozdzielcze, kondensatory, układy automatyki oraz opomiarowania sieci.

 • Instalacje zasilające nN i oświetleniowe

  Instalacje zasilające nN i SN w budynkach i obiektach przemysłowych, nowoczesne systemy oświetleniowe, rozwiązania energooszczędne

  Specjalizujemy się w wykonywaniu instalacji zasilających niskiego i średniego napięcia oraz oświetleniowych dla obiektów biurowych, hotelowych oraz przemysłowych. Nasze instalacje uwzględniają wymagania dotyczące stabilności, podtrzymania w razie awarii, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony odgromowej. Dla budynków biurowych oferujemy rozwiązania energooszczędne oraz zintegrowane z systemem BMS.

 • Instalacje oświetlenia terenów i dróg

  Projektowanie i budowa oświetlenia dróg i terenów, pomiary i ocena oświetlenia zewnętrznego, uwzględnienie potrzeb zrównoważonego rozwoju

  Budujemy instalacje oświetlenia dróg, terenów przemysłowych, ulic oraz osiedli mieszkaniowych. Oferujemy wysokowydajne i energooszczędne rozwiązania LED oraz systemy inteligentne, które pozwalają na dostosowanie natężenia światła do bieżących potrzeb, zależnych od pory dnia czy pogody. Dostarczamy również rozwiązania dla hal produkcyjnych oraz przestrzeni publicznych.

 • Systemy okablowania strukturalnego

  Okablowanie dla sieci transmisyjnych miedzianych i światłowodowych, budynkowych, zewnętrznych i przemysłowych

  Tworzymy instalacje okablowania strukturalnego kategorii 6 do 8 oraz instalacji światłowodowych w obiektach przemysłowych. W celu zabezpieczenia przed zakłóceniami pochodzącymi z przemysłowej sieci energetycznej, oferujemy sprzęt dedykowany dla zastosowań przemysłowych. Dla obiektów biurowych proponujemy estetyczny osprzęt instalacyjny, w tym podtynkowy i natynkowy.

 • Instalacje ppoż, alarmowe i kontroli dostępu

  Elektroniczne systemy ppoż, instalacje zabezpieczające przezd włamaniem, kontrola dostępu, RCP, raportowanie pracy służb dozoru, ochrona obwodowa

  Specjalizujemy się w wykonywaniu instalacji sygnalizacji pożaru dla obiektów biurowych i przemysłowych. Nasze rozwiązania zintegrowane są z automatycznymi systemami gaszenia i oddymiania, zapewniając kompleksowe zabezpieczenie przed zagrożeniami. Dodatkowo, oferujemy instalacje systemów zabezpieczających przed włamaniem oraz nieuprawnionym dostępem, a także systemy kontroli dostępu, łączone z RCP, ERP oraz BMS.

 • Instalacje telewizji dozorowej CCTV

  Instalacje telewizji dozorowej, rejestratory, centra dozoru wizyjnego, przesyłanie obrazu przez Internet, integracja z systemami alarmowymi

  Oferujemy systemy monitoringu wizyjnego, które działają w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem analityki obrazu. Pozwalają one na kontrolowanie przemieszczania się osób, zdalne sterowanie kontrolą dostępu, rejestrowanie gości oraz wykrywanie zagrożeń takich jak włamanie, pożar czy naruszenie zasad BHP w czasie poruszania się pracownika po hali. Nasze systemy monitoringu zapewniają bezpieczeństwo, wygodę i kontrolę nad miejscem pracy.