USŁUGI UTRZYMANIA RUCHU PRODUKCYJNEGO

Dzięki wykorzystaniu doświadczenia sieci Actemium, świadczymy usługi utrzymania ruchu produkcyjnego dla branży przemysłowej na zasadach outsourcingu.
W szczególności, wyspecjalizowaliśmy się w obsłudze przedsiębiorstw branży lotniczej, zbrojeniowej oraz automotive.

 • Kompleksowe utrzymanie linii produkcyjnych i technologicznych

  Utrzymanie ruchu linii produkcyjnych, serwis urządzeń i zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych, nadzór nad eksploatacją

  Nasi pracownicy wykonują zadania mające na celu zapewnienie bezpiecznej i efektywnej eksploatacji urządzeń i linii produkcyjnych. Monitorują parametry wydajnościowe pracujących urządzeń, zapewniają właściwą i dostosowaną do potrzeb konserwację, która ma na celu wyeliminowanie awarii i nieplanowanych przestojów oraz ograniczenie przestojów planowanych.

 • Utrzymanie instalacji zasilających i oświetleniowych

  Instalacje zasilające w budynkach produkcyjnych, sterownie elektryczna maszyn, rozdzielnie i szafy sterujące, oświetlenie hal

  Zajmujemy się przeglądami i konserwacją instalacji zasilających w różnych przedsiębiorstwach. Wykonuje testy i pomiary urządzeń elektrycznych, a także monitoruje ich bezpieczną pracę, zapobiega wypadkom oraz awariom. Głównym celem strategii utrzymania ruchu realizowanej przez firmę jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i eksploatowanych urządzeń oraz minimalizacja występowania awarii.

 • Utrzymanie instalacji grzewczych i wentylacyjnych

  Monitorowanie i konserwacja układów wentylacji przemysłowej, utrzymanie instalacji ciepła technicznego i chłodniczych

  Nadzorujemy prawidłową pracę central wentylacyjnych, monitoruje stan filtrów powietrza i zapewnia właściwą pracę układów regulacji temperatury, wilgotności oraz przepływu powietrza, co zapewnia ich stałą efektywność. Ponadto, zapewnia poprawną pracę instalacji ciepła technicznego i chłodniczych, zapobiegając usterkom, które mogą mieć niekorzystny wpływ na jakość produkcji.

 • Utrzymanie instalacji gazów technicznych i wody technicznej

  Diagnostyka i konserwacja instalacji wody chłodzącej i technologicznej, instalacji spężonego powietrza i gazów technicznych wykorzystywanych w produkcji

  Świadczymy usługi zapewniające nieprzerwane dostawy wody oraz gazów technicznych, które są niezbędne w procesie produkcyjnym. Naszym celem jest nadzorowanie aparatury, która pozwala na optymalizację zużycia tych mediów. Dodatkowo, prowadzimy ciągłą diagnostykę instalacji w celu monitorowania jakości mediów, zgodnie z prewencyjną i proaktywną strategią utrzymania ruchu.

 • Konserwacja infrastruktury technicznej budynków

  Utrzymanie infrastruktury budowlanej w obiektach przemysłowych, remonty i konserwacja hal produkcyjnych i ich technicznego wyposażenia

  Nasi pracownicy zajmują się utrzymaniem i bezpieczną eksploatacją budynków przemysłowych oraz instalacji mediów, które są niezbędne jako techniczne wyposażenie budynków i hal produkcyjnych. W ramach naszych zadań, sprawujemy nadzór nad funkcjonowaniem instalacji elektrycznych, wodociągowych, centralnego ogrzewania, gazowych oraz wentylacji i klimatyzacji.

 • Gospodarka odpadami przemysłowymi w obrębie zakładu

  Monitorowanie procesów transportu, składowania i wywozu odpadów produkcyjnych, zrównoważona gospodarka odpadami

  Zapewniamy wsparcie dla procesów związanych z logistyką gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie. Pomagamy w klasyfikacji oraz ewidencjonowaniu odpadów zgodnie z przepisami prawa, a także w działaniach mających na celu przechowywanie odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska. Dodatkowo, nadzorujemy proces przekazywania odpadów do utylizacji.