Rozwiązania dla branży chemicznej

Współpracując z jednostkami biznesowymi Actemium, wdrażamy rozwiązania automatyzujące procesy chemiczne, takie jak reakcje chemiczne, procesy separacyjne oraz filtrację.
Nasze rozwiązania pomagają optymalizować zużycie energii i zasobów poprzez instalację systemów monitorowania oraz kontroli zużycia energii oraz optymalizacji produkcji.
Świadczymy także usługi związane z utrzymaniem ruchu w instalacjach chemicznych, takie jak konserwacja i naprawa maszyn, diagnozowanie usterek oraz planowanie prac konserwacyjnych.
Wspieramy Klientów w wdrażaniu nowych modeli biznesowych, oferując rozwiązania pozwalające na śledzenie i przetwarzanie danych produkcyjnych i korzystanie z analiz Big Data.

 • Automatyzacja i bezpieczeństwo produkcji

  Cyfryzacja produkcji, automatyzacja procesów produkcyjnych, inteligentne systemy diagnostyczne i zabezpieczenia, zapobieganie awariom

  Oferujemy rozwiązania wspierające automatyzację produkcji chemicznej. Nasze inteligentne systemy monitorowania zmniejszają wpływ przemysłu na środowisko naturalne poprzez redukcję zużycia energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Instalujemy nowoczesną aparaturę elektroniczną, która zapewnia bezpieczeństwo produkcji opartej na Internecie Rzeczy (IoT) i sztucznej inteligencji.

 • Uruchomienia i modernizacje linii technologicznych

  Specjalistyczne wsparcie dla przemysłu chemicznego, prace montażowe, konfiguracja linii technologicznych, szkolenia pracowników

  Zapewniamy profesjonalne wsparcie dla producentów chemicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych w zakresie relokacji i montażu urządzeń produkcyjnych. Proponujemy specjalistyczne wsparcie przy uruchamianiu i integracji urządzeń z istniejącą infrastrukturą. Świadczymy usługi związane z montażem zaawansowanych systemów monitorujących, które spełniają specyficzne wymagania branży dotyczące bezpieczeństwa.

 • Diagnostyka i naprawa urzadzeń chemicznych

  Kompleksowe wsparcie utrzymania ruchu dla linii produkcyjnych, innowacyjne podejście do przewidywania zagrożeń i eliminacja awarii

  Świadczymy usługi związane z diagnostyką i naprawą zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Nasze działania mają na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy poprzez dbanie o sprawność maszyn oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników. Wspieramy prace modernizacyjne specjalistycznych linii technologicznych oraz prace związane z uruchamianiem nowych procesów, wymagających precyzji i doświadczenia.

 • Kontrola i zarządzanie produkcją

  Systemy kontroli i zarządzania produkcją, wsparcie dla zautomatyzowanych linii produkcyjnych, systemy zabezpieczające przemysłowe sieci IT

  Specjalizujemy się we wdrożeniach zaawansowanych systemów SCADA, które służą do monitorowania i sterowania zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi. Dostarczamy również rozwiązania wspierające systemy pomiarowe i kontroli emisji zanieczyszczeń. Wdrażamy również systemy predykcyjnej konserwacji i monitorowania stanu urządzeń oraz narzędzia analityczne oparte na sztucznej inteligencji.